ehem. Stadtvilla

38889 Blankenburg

Thiestraße 2


€ 55.000,00

€ 176.000,00

S19-02-031